loader image

Hepimiz aynı fırtınada olabiliriz belki ama aynı gemide değiliz.

İklim krizi hakkındaki gerçeğin söylenmesi talebiyle yola çıktık ve gemimizin rotasını ilk olarak içinde bulunduğumuz kriz çağında fosil yakıtlara desteklerini sürdüren bankalara çevirdik.

Karaköy’de Yapıkredi Genel Merkezi önünde 19 Eylül günü yaptığımız eylem ile bankalara seslendik ve ekonomiyi karbonsuzlaştırmak için çağrı yaptığımız mektuplarımızı ilettik.

Bankaların kömür, petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren şirketlere finansman aktardığını biliyoruz. Yurttaşların bankaya yatırdığı paranın ekolojik yıkıma ve iklim krizine hizmet edecek şekilde kullanılmasını istemiyoruz. Kirleten endüstrilerden tamamen vazgeçmenin vakti çoktan geldi.

İklim acil durumu karşısında ekonomiyi karbonsuzlaştırın.

Garanti BBVA

İklim değişikliğini “stratejik” bir konu olarak ele alıp, ekolojik tahribatı, insan hayatına ve yaban hayatına verilen zararı gizliyorsunuz. Kendi kârınızdan başka birşeyi düşünmeyerek sürdürülebilir yatırımlar kisvesi altında “İklim Değişikliği Eylem Planı” açıkladınız. Finanse ettiğiniz termik santralleri nasıl açıklıyorsunuz?

Adana’daki Yumurtalık Termik Santrali, Zonguldak’taki ZETES III Termik Santrali, Silopi Termik Santrali, Bolu Göynük Termik Santrali, İskenderun Termik Santrali, Kütahya’daki Seyitömer Termik Santrali, İzmir’deki İzdemir Termik Santrali’ni siz finanse ettiniz.

Yapı Kredi

Doğayı sermaye olarak görmenize rağmen, “sürdürebilir”, “çevreci” hedeflerden bahsedip, sorumlu bankacılık ilkelerine imza atıyorsunuz.

Yatağan, Çatalağzı, Kangal, Çan II termik santrallerinin özelleştirmelerini finanse ettiniz. Tufanbeyli Termik Santrali’nin de finansmanını üstlenen bankalardan biri de sizsiniz. İkizköyü susuz bırakan Yeniköy, Kemerköy, termik santralinin finansmanında da adınız geçiyor. Bunun dışında dört doğal gaz santralini, bir doğal gaz dağıtım şirketini, 11 elektrik dağıtım şirketini, bir rafineriyi, 18 HES projesini de finanse ettiniz.

  • Fosil yakıt şirketlerini, rafinerileri, madencilik faaliyetlerini ve doğa tahribatına sebep olan sektörleri finanse etmeyin.
  • Finanse ettiğiniz fosil yakıt projelerinden hızla çekilin ve yeni projeleri finanse etmeyin.
  • Çocukların geleceğine, doğaya, biyoçeşitliliğe saygı duymayan yatırımları desteklemeyin.
  • Tekelleri değil, toplulukları ve kooperatifleri destekleyin.
  • İklim felaketinin değil adil dönüşümün ortağı olun.