loader image

Talepler

Yokoluş İsyanı, hükümetleri ve karar alıcıları iklim krizi konusunda harekete geçirmek için ortaya çıkan barışçıl, politika üstü ve küresel bir hareket.

Türkiye’deki Yokoluş İsyancıları olarak üç talebimiz var:

01

Gerçeği Söyleyin

İklim ve ekoloji krizi hakkındaki bilimsel gerçeği söyleyin ve bütün politikalarınızı bu gerçeğe odaklanarak planlayın. İklim Acil Durumu ilan edin.

İktisadi büyümeye dayalı kalkınma politikaları ve üretim modellerimiz ekosistemlerin yok edilişine, göçlere ve toplumsal adaletsizliğe sebep oluyor. Mevcut sistem sadece kendi yaşamımızı değil, gelecek nesillerin yaşamını da tehlikeye atıyor; geleceği gündelik rahatlığımıza feda ediyor.

Ekolojik ve toplumsal çöküşe sürüklendiğimizi bilim insanları çoktan gösterdi ve bizi uyarıyor. Bunu önlemek için çok az zamanımız kaldığını söylüyorlar. Buna rağmen hükümetler ve şirketler sunulan bilimsel gerçekleri görmezden geliyor ve durumun vahametini inkar ediyor.

Hükümet, muhalefet partileri, yerel yönetimler, şirketler, medya, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, meslek birlikleri ve sendikalar üzerlerine düşeni yaparak iklim krizini durdurmak için bir an evvel harekete geçmelidir. Bu vicdani yükümlülüğü yerine getirmek bizim elimizde.

Unutma: “Kimse fark yaratmak için çok küçük değildir.”

İklim ve ekoloji krizi hakkındaki bilimsel gerçeği söyleyin ve bütün politikalarınızı bu gerçeğe odaklanarak planlayın. İklim Acil Durumu ilan edin.

02

Sera Gazı Emisyonlarını Sıfırlayın

Sera gazı emisyonlarının artışı nedeniyle okyanusta ve karada birçok ekosistem çökmüş ve çökmektedir. İnsan, bu ekosistemlerden bağımsız bir canlı değildir; onların bir parçasıdır. Hem bu ekosistemlerin parçası olan canlı türlerinin yokoluşunu hem de insanın kendi yokoluşunu durdurması için sera gazı emisyonlarının sıfırlanması hayati önem taşıyor.

İklim krizi sebebiyle kuraklık ve susuzluk tehdidi altındaki bir coğrafyada bulunan Türkiye, 2018 yılı verilerine göre atmosfere en fazla karbondioksit salan ülkelerden. Ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerinde bulunduğu 2015 Paris İklim Anlaşması’nı ancak altı yıl sonra Meclis’ten geçirerek onayladı. Biliyoruz ki ne Paris İklim Anlaşması’nın koşulları yeterli, ne de mevcut çevre politikaları. Türkiye’nin mevcut iklim taahhütlerini bir an önce artırması ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor.

Enerji üretiminde (Kömür, doğalgaz ve petrol) ihracata dayalı bir ülke olan Türkiye’nin kendi coğrafyasına ve yerel ihtiyaçlarına uygun temiz enerjiye geçmesinin iklim krizinin çözümü için gerekli. Geçiş sürecinin işsizliğe ve başka adaletsizliklere yol açmaması için, süreç mümkün olan en adil ve en hızlı şekilde planlanarak başlatılmalı.

İklim krizinin başlıca sebebi olan fosil yakıt tüketimini ve endüstriyel hayvancılık kaynaklı sera gazı emisyonlarını sıfırlayın. Bir an önce kömürden çıkış için tarih açıklayın.

03

Yurttaşa Sorun

Yurttaş Meclisleri, insanların, toplulukların ve tüm ülkelerin önemli kararlar almalarını adil ve daha demokratik bir şekilde yapmalarını sağlayacak yenilikçi bir oluşum. Bu meclisler vasıtasıyla insanların iklim acil durumuna nasıl müdahale edeceklerini araştırmak, tartışmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere bir araya gelmesi mümkün olacak. Yurttaş Meclis(ler)i ülke genelinde yaş, cinsiyet, ekonomik durum, eğitim düzeyi, etnik ve dini farklılıklar dikkate alınarak kura ile oluşturulabilir. Katılımcılar tavsiyelerde bulunmadan önce uzmanlardan ve acil durumdan en çok etkilenenlerden dengeli bilgi alacak.

Yerel ve Ulusal düzeydeki politikacıların iklim ve ekoloji konularını etkileyen kararlar almadan önce bu meclislere danışmasını ve yurttaşların kendi yaşam alanlarına dair önerilerini dikkate almasını istiyoruz.

Gerçekçi değil mi? Aksine çoktan gerçekleşmiş bir fikir! İrlanda, Kanada, Belçika, Avustralya ve Polonya’da Yurttaş Meclisleri iklim krizinin yaşam alanlarımızda yarattığı etkiler hakkındaki karmaşık bilimsel bilgileri tartışarak etkin önerilerde bulundular, yerel ve ulusal yönetimlerinin politikalarını değiştirmeyi başardılar. Henüz siyasetçiler üzerindeki yaptırımlarını öngöremesek de Fransa ve İngiltere’de iklim krizi için yurttaş meclisleri oluşturuldu. Türkiye’de de hem yerel hem ulusal düzeyde benzer meclisler oluşturulabileceğine inanıyoruz.

Fosil yakıtların üretim ve tüketiminin sonlandırılması ve temiz enerjiye geçiş sürecinin adil olması için Yurttaş Meclisleri oluşturun! İklim ve ekoloji krizine ait çözüm önerilerinin krizden en çok etkilenen kişiler tarafından oluşturulmasını sağlayın.