loader image

Cengiz, Limak ve Sabancı Holding Yönetim Kurullarına,

Bütün dünyada şirketler başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara yatırım yapmaktan hızla vazgeçiyor. Temiz enerjinin maliyetleri hızla düşüyor ama Türkiye geçtiğimiz yıl en çok sera gazı emisyonu salan ilk 20 ülke içerisindeydi. Türkiye’nin emisyonları son 30 yıldır hiç azalmadan giderek arttı. Yatırım yaptığınız  termik santral projeleri ve ekolojik yıkıma neden olan inşaat sektörü Türkiye’nin bu emisyonları salmasının ve iklim krizini derinleştirmesinin başlıca sebebi.

Termik santraller kuruldukları yerin halkının erken ölümüne yol açıyor. Altın bakır madeni yatırımlarınız iklim başta iklim kriziyle mücadele etmek için en önemli varlığa, ormanlara zarar verirken, arama çalışmalarında kullanılan yöntemler su havzasını on yıllar boyunca zehirleyerek telafisi güç tahribatlara yol açıyor, yöre halklarını sağlıktan, sudan mahrum bırakıyor; tarıma zarar veriyor ve iklim krizinin etkilerine karşı bizi dirençsiz bırakıyor. İklim krizinin etkileri bilim insanlarının açıkladıklarından çok daha hızlı ve çok daha dehşetli gelişebilir. California’ya Avusturalya’ya söndürülemeyen yangınlara ve daha yakına Giresun’a sel felaketine Ankara’daki kum fırtınasına bakarsınız durumun ne kadar vahim olduğunu anlarsınız.

İklim krizini körüklüyorsunuz!

Cengiz Holding: Akkuyu’da, Kazdağları Halilağa’da, Cerattepe’de, Üçüncü Havalimanı’nda, Ilıca Barajı’nda Karabiga’da Cenal Termik Santrali ile yaptıklarıyla sadece orada yaşayan halk ve canlılara değil tüm dünyadaki tüm yaşama ve gelecek kuşaklara da zarar veriyor.

Limak Holding: Sahibi olduğunuz Yeniköy Termik Santrali, yılda 132 bin nüfuslu Milas ilçesinin 2,5 katı su tüketiyor. Yeraltı suları da dahil suyun kullanım hakkını tekelinize alarak korona virüs salgının yaşandığı süreçte köylüleri susuz bıraktınız. Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile 45 000’in üzerinde erken ölüme neden oldunuz

Sabancı Holding: Adana’da Tufanbeyli’deki termik santral ile halk sağlığına zarar veriyor, erken ölümlere neden oluyor ve iklim krizini körüklüyorsunuz.

Çağrımız hepinize!

  • Bu kirli yatırımlardan vazgeçin, yaptığınız tahribatı onarın
  • Kar değil insan ve doğa odaklı yatırım yapın
  • Çalışanlarınızı mağdur etmeyin: temiz enerji ve onarımla ilgili yeşil sektörlerde istihdam sağlayın